Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα

Επικοινωνία

Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση όλων των ιστοσελίδων του iniohosac.gr καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές με τις οποίες συμμορφώνεται το iniohosac.gr. Οι εν λόγω όροι χρήσης και πολιτικές ενημερώνονται κατά καιρούς. Η τελευταία ενημέρωση του παρόντος περιεχομένου πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2021.

Πολιτική δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η πολιτική δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του iniohosac.gr εξηγεί την ιδιοκτησία του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας και την κατάλληλη χρήση του παρόντος περιεχομένου.

Πολιτική cookie

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διαχωρίζει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς. Έτσι είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια πλοήγηση καλού επιπέδου όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδας μας και ταυτόχρονα να την βελτιώνουμε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Θεωρούμε τη νόμιμη και ορθή μεταχείριση των προσωπικών πληροφοριών σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία μας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν όσοι συνεργάζονται μαζί μας. Επομένως, η παρούσα δήλωση θα εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα γραφεία μας ανεξαρτήτως της έδρας τους.

Η iniohosac.gr θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας όταν πρόκειται να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή για να ενεργοποιήσετε μία σύμβαση, να γίνεται μέλος σε ένα forum ή να σας αποστείλουμε κάποιο υλικό. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου περιορίζονται στα στοιχεία επικοινωνίας ή/και τιμολόγησης, ενώ τυχόν πρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται μόνο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.