Μίνι (κάτω των 12)

Περιλαμβάνονται η σχολική και η προσχολική ηλικία με στοχευμένες προπονήσεις και συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις ανάπτυξης της άμιλλας και της αγωνιστικότητας με παιγνιώδη χαρακτήρα.

Σε αυτές τις ηλικίες δημιουργείται ο Αθλητής, αναπτύσσονται οι συναρμοστικές και οι φυσικές ικανότητες, καθώς και τα πρώτα στοιχεία δρομικής, αλτικής και ριπτικής τεχνικής με έμφαση στη χαρά της συμμετοχής.

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο «Α.Σ. Ηνίοχος» δραστηριοποιείται πέραν της Άμφισσας και σε Ιτέα - Γαλαξίδι, σε Γραβιά - Πολύδροσο και σε όλη τη Φωκίδα, ώστε να αποτελέσει ένα οργανωμένο κύτταρο για τον Στίβο στον τόπο μας.

ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Σ.